اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون ورودی وکالت سال 98 به شرح ذیل اعلام گردید مطلب ویژه

چهارشنبه, 18 دی 1398 12:10
(7 رای‌ها)

اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون ورودی وکالت سال 98به شرح ذیل اعلام می گردد

رتبه  نام خانوادگی نام  نام پدر عنوان سهمیه نهایی
1 قربان زاده                          سميه                           سلطانعلي                            ازاد                                              
2 خليق                                حميد                           عزيز                                ازاد                                              
3 چاوباز                              امير                           خالد                                ازاد                                              
4 احمدي ذيلان                         رضا                            مشير                                ازاد                                              
5 موسوي                               سيدمحمدرضا                     سيدسردار                            ازاد                                              
6 نعمان زاده كهريز                    بهزاد                          احمد                                ازاد                                              
7 عزيزي ارشد                          محمد                           ابراهيم                             ازاد                                              
8 موسي زاده                           علي اكبر                       محمود                               ازاد                                              
9 شفيعي شرامين                        شبنم                           اكبر                                ازاد                                              
10 رضازاده اوخچلار                     ياسين                          مالك                                ازاد                                              
11 جعفري                               بهنام                          اردشير                              ازاد                                              
12 قليزاده حاجي اباد                   ياسين                          سياوش                               ازاد                                              
13 سعدا                                خالد                           اسد                                 ازاد                                              
14 محمودي مندولكاني                    ميلاد                          مراد                                ازاد                                              
15 محمودزاده مندولكاني                 حسام                           عزيز                                ازاد                                              
16 صادقيان                             فرهاد                          عثمان                               ازاد                                              
17 فهمي گجين                           احمد                           محمدامين                            ازاد                                              
18 قوامي تيمورلو                       خديجه                          اسماعيل                             ازاد                                              
19 پناه زاده شورگلي                    بيتا                           جعفر                                ازاد                                              
20 عباسي                               اميد                           بخشعلي                              ازاد                                              
21 شريعتي فرد                          ليلا                           حسين                                ازاد                                              
22 اميني راد                           قاسم                           حسن                                 ازاد                                              
23 شفيعي شرامين                        نرگس                           اكبر                                ازاد                                              
24 قلي زاده دباغي                      بتول                           ابراهيم                             ازاد                                              
25 حسين زاده قذرابادي                  فرشاد                          محمد                                ازاد                                              
26 ناصري                               ليدا                           جمال                                ازاد                                              
27 پورنوروزمياندواب                    پريسا                          مهدي                                ازاد                                              
28 رحيم دوست                           ابراهيم                        عزيز                                ازاد                                              
29 الهويردي زاده                       سعيد                           مقصود                               ازاد                                              
30 موسوي                               ميرسعيد                        ميرمحمدعلي                          ازاد                                              
31 زارع                                هادي                           ابراهيم                             ازاد                                              
32 نوري                                نيلوفر                         ابوالفضل                            ازاد                                              
33 مجرد                                سيما                           اكبر                                ازاد                                              
34 حاجي عزيزي                          يونس                           محمد                                ازاد                                              
35 زماني                               تيمور                          علي                                 ازاد                                              
36 بايزيدي                             محمد                           سلطان                               ازاد                                              
37 اديبي                               هاجر                           كرم                                 ازاد                                              
38 حسيني بسطامي                        ناهيد                          ميرمحمد                             ازاد                                              
39 ارم                                 مظفر                           فيض اله                             ازاد                                              
40 صمديان سنگر                         عبداله                         اسماعيل                             ازاد                                              
41 استوار                              محمد                           كريم                                ازاد                                              
42 محمدي                               سعدي                           ابراهيم                             ازاد                                              
43 حاجي معروفي                         حانيه                          صديق                                ازاد                                              
44 حسيني كاموس                         شيون                           سيدخالد                             ازاد                                              
45 رضازاده                             سپيده                          ابوالقاسم                           ازاد                                              
46 سليمان زاده ينگي ارخ                الهام                          بهرام                               ازاد                                              
47 رضائي توپراق قلعه                   معصومه                         عوضعلي                              ازاد                                              
47 شريفي                               لقمان                          محمود                               ازاد                                              
49 محمدي                               توحيد                          محرم                                ازاد                                              
50 جعفري                               سيما                           علي اكبر                            ازاد                                              
51 فرخ زاده                            علي اكبر                       احمد                                ازاد                                              
52 سلطاني                              سياوش                          عبداله                              ازاد                                              
53 جباري للكلو                         علي                            نورالدين                            ازاد                                              
54 مصطفي زاده                          ارزو                           قاسم                                ازاد                                              
55 اسديان حاجي بهزاد                   بهمن                           سياب                                ازاد                                              
56 قهرماني                             رضوان                          قدرت                                ازاد                                              
57 ملك كندي نقده                       هانيه                          حسن                                 ازاد                                              

زمان ثبت نام و اسامی پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگری متعاقباً از طریق سایت کانون اعلام خواهد شد .